Doğanın Özünde Yaşayan Adam: Dersu Uzala

IMG_3493Kemal Oruç*

Japon Sineması’nın en önemli ve etkin yönetmeni olan Akira Kurosawa (1910-1998) filmlerinde çoğunlukla batı edebiyatındaki motifleri kullanarak tarihi konuları işlemiştir. Kaligrafi, eskrim ve resim eğitimlerinden sonra sinemayla ilgilenen erkek kardeşinden etkilenerek o da sinemayla ilgilenmeye başlamıştır. O dönemde resim yaparak geçinen Kurosawa 1929 yılında Proleter Sanatçılar Birliği’ne de katılmıştır.

Birçok önemli filme imza atan Kurosawa, kapitalizmin baskısı sebebiyle artık filmlerine bütçe bulamaz. 1970 yılında yaptığı Dodeskaden filmi başarısız olunca intihara teşebbüs eder. Kendi ülkesinden yardım alamayan Kurosawa’ya Rus’lar el uzatır ve 1975 yılında Rus-Japon ortak yapımı olan Dersu Uzala’yı çeker. Dersu Uzala, gerçekten var olan, Nani halkından bir gezgin/avcıdır. Kurosawa bu filmi kaşif Vladimir Arsenyev’in anılarından yola çıkarak yazmıştır. Bu film önce Moskova Şenliği’nde büyük ödülü almış, daha sonra da yabancı film dalında Oscar ödülünü almıştır. Bu film sanatçının yeniden hayata ve sanata dönmesini sağlamıştır.

Sibirya bozkırlarında çekilen film, muhteşem doğa fotoğrafları sunan sinematografik görselliği, biçimi ve özelikle Dersu karakterinin varlığıyla bize şiirsel bir bütünlük sunar. Bu film sinema dünyasında bir doğa destanı olarak kabul edilmiştir.

Filmin hikayesine ve detaylarına gelirsek;

1902 yılında bir grup haritacı Rus askeri Rusya’nın Uzak Doğusu’ndaki Mançurya Ormanları’na gelir. Amaçları Ussurii bölgesinde Shkotovo mıntıkasında, bölgenin harita çizimini yapmak için, topografik araştırma yapmaktır. Oldukça zorlu geçen günün gecesinde ormana kamp kurarlar ve tam uyumak üzereyken ormanda bir ses duyarlar. Askerler gelenin bir ayı olduğunu sanıp onu vurmak ister. Oysa gelen ormanda yaşayan Dersu Uzala’dır. Gelip onların yanına oturuverir. Oldukça kibar ve esprili olan bu adam askerlerin yemeğine ortak olur ve bir sohbet başlar.

Resim

Dersu müthiş bir yol sürücüdür. Ayak izinin hikayesini; o izi bırakanın genç ya da yaşlı olduğunu, ne zaman oradan geçtiğini bilir. Bir sahnede ayak izlerini inceler ve şöyle der: “Gece buradan yaşlı bir adam geçmiş. Hiç uyumamış. Çünkü hiç ateş yakılmamış… Topuklarına basarak yürüdüğü için yaşlı olduğunu anladım.” Yaşlı adamı bulurlar. 64 yaşında bir Çinlidir. 40 yıl önce abisi sevdiği kadınla evlenmiş. O da hayata küsüp kendini dağlara atmıştır. Dersu bu yaşlı adamla derin bir empati kurar.

Yola devam ederken ormandaki işaretlerden hiç anlamayan askerlere Dersu şöyle der: “Çocuk gibisiniz. Gözleriniz ormanda görmüyor. Ormanda yaşasanız kesin iki gün içinde ölürdünüz.” Yoldaki ağaçların kabuklarının soyulduğunu fark eder ve ileride bir kulübe olduğunu sezinler. Gerçekten kulübe vardır. Kulübeyi onarır, odun toplayıp kulübenin içine koyar ve daha sonra gürgen kabuğuna sarıp kulübeye koymak için komutandan pirinç, tuz ve kibrit ister. Komutan “Bir daha dönmeyeceğiz ki buraya; neden bırakalım?” diye sorar. Dersu “Bizim için değil. Bizden sonra buraya başka adamlar gelecek ve açlıktan ölmesinler diye bunları buraya bırakacağız.” der. Yağmur yağarken kulübede otururlar. Dersu ayağa kalkıp hazırlanmaya başlar. Komutan “Yağmur durduğunda çıkarız.” der. Dersu kuşların şakımasından yağmurun dinmek üzere olduğunu anlamıştır bile.

Dersu batmakta olan güneşi göstererek “Kumandan, güneş en önemli adamdır. Bu adam ölürse herkes ölür.” der. Dersu’ya göre her şey adamdır. Ateş adamdır. Ateş kızarsa korkunç olur. Su adamdır ve canlıdır. Su kızarsa korkunç olur. Rüzgar kızarsa da korkunç olur. Su, ateş ve rüzgar; üç kudretli adam…

Gece Dersu ailesinin mezarı karşısında ateş yakıp şarkı söyler. Bu şarkıya bir çakal eşlik eder. Dersu çakalın sesine, çakal da Dersu’nun sesine eşlik etmektedir.

Gündüz askerler atış talimi yapmak için ağaca urganla bir şişe bağlar ve şişeyi vurmaya çalışırlar. Askerlerden biri ateş eder ve ıskalar. Dersu’ya “Haydi babalık, bir de sen dene.” der. Dersu “Neden ateş edeyim? Ormanda şişeyi nereden bulacağım?” diye sorar ve sallanan urganı vurup şişeyi alır.

Resim

Akşamüzeri bir gölü keşfe gelirler. Dersu havayı koklar ve “Korkuyorum.” der. Komutan devam etmek isteyince “Peki komutan, kendi gözlerinle gör.” İlk büyük felaketi ondan sonra yaşarlar. Fırtına başlar ve bütün izleri yok eder. Yollarını kaybedip geri dönemezler. Komutan büyük bir güvenle pusulasını çıkarır ve “Merak etme, şimdi yönümüzü bulacağız.” der. Bulamaz. Bu durumda gece orada ölecekleri kesindir. Dersu hemen çözümü sunar: “Çalış kaptan, hızlı çalış, yoksa öleceksin!” Hızlıca kurumuş otları kesmeye ve yığın haline getirmeye başlarlar. Gün batmak üzereyken komutan yorgunluktan yere yığılıp kalır, neredeyse onun iki katı yaşındaki Dersu ise hızını hiç bozmadan çalışmaya devam eder. Komutanı yerden kaldırır ve çalışmasını ister. Yığın oluştuğunda komutan yorgunluktan bayılır. Sabah uyandığında kendisini otlardan oluşan bir kulübede bulur. Dersu pratik zekasını kullanarak ölçümde kullandıkları üç ayaklı aleti iskelet olarak kullanıp otlardan bir kulübe inşa etmiştir. Komutan şöyle der: “Doğaya karşı her insan küçük kalır.”

Gündüz oradan kurtulurlar ve diğer askerlerle birlikte yerlilerin kulübesine sığınıp onların misafirperverliğine ve cömertliğine şahit olurlar. Kaptan Dersu’yu daha rahat olduğunu söyleyerek şehre davet eder. Dersu şöyle cevap verir: “Şehirde çalışmak var; yaşamak yok!” der ve ekler “Ben burada iyiyim.” Tüm askerler sessizleşir.

Sonraki gün askerler trenle başka bölgeye gideceklerdir. Dersu trenin geliyor olduğunu rayların sıcaklığından anlar. Askerlerle Dersu’nun yolu burada ayrılır.

Duyuları çok aktiftir. Doğada var olabilmek için duyuların aktif olması gerekir. Oysa şehirden gelenlerin duyuları doğaya kapalıdır. Şehir sistemi insanların önce gerçek duyularını ellerinden alıp onları doğadan koparır.

Resim

Komutanın yolu 1907 yılında yeniden aynı bölgeye düşer. Dersu’yla mutlu bir şekilde kavuşurlar. Yeni askerler komutanlarının bu büyük mutluluğuna anlam veremezler. O gece sohbet ederken Dersu anlatır: “Avladığım samurları zengin bir tüccar erzak karşılığında alıp götürdü, ama hiç erzak vermedi. Onun neden böyle yaptığına anlam veremedim.” Bu, Dersu’nun kapitalizmden yediği en somut kazıktır.

Her tarafı kaplayan sis için Dersu şöyle der: “Tepeler ve orman terliyor; yakında iyi olacak.” Bu sis olayından sonra ayak izlerinden bir kaplanın onları izlediğini fark eder. Kaplana bağırır: “Ne istiyorsun bizden kaplan? Biz yolumuza gidiyoruz. Ormanda başka yer mi yok?

Yollarına devam ederken Ludiovo Nehri’nin kenarında ağaçların devrildiğini görürler. Dersu bunu şöyle açıklar: “Kötü Çinliler ağaçları devirip hayvanların nehre ulaşmasını engelliyor. Ağaçların kenarından dolaşmaya çalışan havyanlar çukur tuzaklara düşüyor ve kötü Çinliler onların derilerini satıyor. Hayvanlara zulmetmek zalimliktir.” Çukurlardaki canlı kalan hayvanları kurtarırlar ve ağaçları kaldırıp nehir yolunu açarlar. Aynı adamlar üç kadını kaçırıp, kocalarını nehrin kenarına bağlamışlardır. Dersu ve askerler adamları kurtarır. Nehri bir salla geçmek isterler. Askerler saldan atlar ve kıyıya yüzerler. Salda komutan ve Dersu kalır. Salı yönlendiren çubuklar nehre düşer ve sal şelaleye doğru sürüklenmeye başlar. Dersu komutanı hemen saldan iter. Komutan kurtulur. Dersu kıyıdakilere açıları hesaplayarak ağaç kestirtir ve kurtulur. Bu olayda da doğanın ona verdiği pratik zekayı yine kullanmış olur.

Kaplan onları takip etmektedir. İnsanlara çok yaklaştığı bir anda Dersu kaplanı uyarır. Kaplan tehdit ederek yaklaşmaya devam edince Dersu kaplanı vurur ve büyük bir pişmanlıkla tüfeği elinden atar. Bu olaydan sonra Dersu’nun bütün hayatı değişecektir. Çünkü inancına göre kaplanı vurmak felaket getirir. İnandığı orman ruhu olan Kanga’nın, kendisinden intikam alması için başka bir kaplan göndereceğini düşünür. Artık çok korkmaktadır ve genelde sinirlidir.

Avcılık yapan Dersu’nun bir kaplanı vurmasının felaket getireceği inancının altında aynı zamanda ekolojik dengeyi bozmuş olması yatmaktadır. Çünkü kaplanı vurmak onun ve doğanın hiçbir işine yaramayacaktır. Doğanın kanununa olan saygısından ve bağlılığından dolayı bu dengeye istemeden de olsa zarar vermesi onu çok üzmüştür. Dersu sadece yaşayabileceği kadar et ve bitki yer. Daha fazlası doğa için zararlıdır. Bu sebeple fazla yemeği sürekli başka adamlar (insanlar ve hayvanlar) için saklar.

Akşam askerlerden biri yemediği eti ateşe atar. Dersu çok kızar. O eti ateşe atmak  yerine onlardan sonra gelecek olan adamlar için saklaması gerektiğini söyler. Burada bahsettiği adamlar; samur, tilki, kurt gibi hayvanlardır. Dersu yemeğin doğadaki diğer canlılarla paylaşılması gerektiğine inanır.

Gündüz yemek için bir domuz avlamak isterler. Dersu ateş eder, ama ıskalar. Artık gözleri yeterince görmemektedir. Dersu Kanga’nın intikamını almaya başladığını düşünür. Ona göre artık Kanga onu ormanda istememektedir. Bu sahnede Dersu tıpkı yaralı bir kaplan gibi hareket eder. Ormanın ona gösterdiği işaretlerden çok etkilenen Dersu’nun hezeyanları artmaya başlar ve komutanın şehre gitme teklifini zorunlu olarak kabul eder.

Resim

Şehre gelen Dersu’ya dört duvarın arasında yaşamak daha korkunç gelmektedir. Sürekli şöminenin karşısında oturup ateş adama bakar. Yüzbaşının küçük oğlu Dersu’ya hayrandır. Yüzbaşı oğluna “Dersu benim de kahramanım. Birçok kez benim hayatımı kurtardı.” der. Çocuk şöyle cevap verir: “Bana bundan hiç bahsetmedi.

Bir gün bir sucu gelir ve yüzbaşının karısına su satar. Dersu buna çok kızar. Sucuya bağırır: “Nehirde bu kadar çok su varken sen nasıl olur da suyu satarsın? Sen kötü bir adamsın!

Dersu kutu gibi evlerin için nasıl yaşandığını hala anlamamıştır. Bahçeye çadır kurmak ister; ama bu şehirde yasaktır. Dersu buna çok şaşırır.

Bir gün yine kadının odun satın aldığını gören Dersu çok sinirlenir ve gidip şehir parkında ağaç kesmek ister. Bu sebeple tutuklanır. Yüzbaşı Dersu’yu karakoldan alıp eve getirir. Dersu doğanın özüne dönmek için yüzbaşıya yalvarır. Yüzbaşı ona son model bir tüfek hediye eder ve gitmesi için ona izin verir.

Bir süre sonra Dersu’nun öldüğünü bildiren bir telgraf gelir. Teşhis etmek için komutan ormana gider ve Dersu’nun cesediyle karşılaşır. Dersu’yu elindeki son model tüfeğe sahip olmak için başka bir avcı öldürmüştür.

Dersu Uzala filmi bize doğanın özünü anlamış bir adamın “gerçek insan”lığını gösterir. Şehirde genelde “dağlı” dediğimiz insanların kaba ve saldırgan olduğu görüşü hakimdir. Oysa Toros Dağları’nın eteklerinde yaşayan yörüklerin sofrasına oturmuş bir kişi onların dostluğunu, misafirperverliğini ve bilgeliğini görecektir. Doğanın özünü anlamış ve doğanın kanunlarına uyabilen bir insanın kötü olabileceğini düşünemeyiz bile. Aksine kapitalizmin çıkar ilişkilerine hayatını adamış insanlar kaba ve saldırgandır.

İnsanların daha iyi yaşayabilmesi için doğaya müdahale edildiği söylenir. Oysa gerçekte olan kapitalizmin doğaya her müdahalesinin kapitalistlerin çıkarlarına dayandığıdır. Kapitalistler, sonraki adımı düşünmeden, çıkarları uğruna doğayı katlederler. Yaşanan toprak kaymaları, depremler, çığ, sel taşkınları, dev fırtınalar, buzulların çözülmesi vs. bu müdahalelerin sonucunda doğanın bir tepkisi sonucu meydana gelmektedir. Doğanın kanununa uymayan her müdahale de daha büyük bir tepki olarak insanlığa dönecektir. Örneğin, Türkiye’de doğanın kalbi olan Karadeniz’de yaşanan sel taşkınlarının sebebi, kapitalistlerin yönettiği plansız/projesiz yapılaşmalar, HES’ler ve ormanların yok edilmesinin ekosisteme verdiği zararlardır. Bunların sonucunda meydana gelen sel taşkınları birer felaket değil, doğanın tepkisidir. Doğa yasalarında iyi ya da kötü olan her etkinin bir tepkisi vardır; iyi ya da kötü.

Öyle ya, doğanın kanunu her zaman olması gerektiği gibi işler.

*Tiyatro Eğitim Derneği Başkanı
http://www.kemaloruc.net
06.10.2015


Not: Bu yazı Önsöz Dergisi’nin 33. sayısında yayımlanmıştır.
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s