Okul Tiyatrosunda Uygulama

IMG_3493Kemal Oruç*

Okul tiyatrosu, her ne kadar amatör tiyatro olarak değerlendirilse de, uygulamada(oyunculuk çalışmalarında ve prova sürecinde), özel ve bağımsız amatör tiyatrolarda yapılan uygulamalardan farklı olarak, öğrencilerin gelişim özellikleri göz önüne alınmalıdır.

Okul tiyatrosunda amaç, oyuncu yetiştirmek değildir; bu yüzden öğrencinin yeteneği değil, daha çok, sahneye çıkmadan önce geçirdiği süreç değerlendirilmelidir.

Bu süreçte öğrenci;

– Beden, ses ve düşünce yapısını keşfeder.
– İnsanlar arası farklılıkları ve benzerlikleri keşfeder.
– Empati yeteneğini geliştirir.
– Grup bilincini ve paylaşmayı öğrenir.
– Yaratıcılığını geliştirir.
– Ortak ürün çıkarmayı, dolayısıyla, sağlıklı toplumlaşmayı öğrenir.
– Edindiği bilgiyi kullanmayı öğrenir.
– Diğer öğrencilerle ve öğretmenleriyle daha sağlıklı iletişim kurmayı öğrenir.

Sahnedeyken de ekip arkadaşlarıyla, bir makine gibi, sistemli çalışır ve kalabalık karşısında konuşabilmenin hazzını yaşar. 

Okul tiyatrosunda uygulama yapacak olan tiyatro kolu öğretmeninin ya da yönetmenin, öncelikle, okul tiyatrosunun önemini çok iyi bilmesi gerekir. Bunun için Okul Tiyatrosunun Önemi adlı yazı okunabilir.

Büyükşehirlerde bu sıkıntı yaşanmamakla birlikte, küçük şehirlerde, köy ve kasabalarda oyun metni bulmakta zorlanılmaktadır. Bu konuya Sağlam (2007, S: 8) şu şekilde değinmiştir: “Okullarda sahnelenecek oyun metni bulma, konuyla ilgili öğretmen ve öğrencilerin yaşadığı en önemli sorun gibi görünmekteydi. Sorunun hala devam ettiği, her gün sahnelenecek oyun metni isteğiyle gelen öğrenci ve öğretmenlerin sayısından anlaşılmaktadır. Bunun nedenlerinden biri, ilgililerin yeterince tiyatro metni irdelememesi ise bir diğeri de, gerçekten, özellikle gençler için yazılmış, onların yaşamlarını, ilgilerini, sıkıntılarını konu edinen yeni, yaratıcı, özgün tiyatro oyunu metinlerinin neredeyse yok denecek kadar az olmasıdır.”

Zaten tiyatro oyunu izlemekte zorlanan öğretmen ve öğrenciler, bu işin nasıl olacağı fikrine varamamaktadır. İşte bu sırada devreye televizyon girer. Oyunculuğun nasıl olduğuna, bu işlerin nasıl yürüdüğüne çocuk veya genç televizyondaki dramalara bakarak karar verebilir. Her ne kadar televizyon ve sahne oyunculuğu tekniği farklı olsa da bu işi biraz bilen öğretmenlerimiz sahne tekniği üzerine öğrencilere fikir verebilir. Oynamak zaten çocuğun doğasında olduğu için, öğretmen sadece sahne düzenlemelerine yardım edecek ve çocuğu kısıtlamayacaktır. Çocuklar ve gençler “kendinden olan”a daha çok sahip çıkar ve daha çok benimserler. Kendi oyunlarını oluşturup oynamaları onlar için çok daha iyi olacaktır.

Okul öncesi ve ilköğretimde yazılı bir metin olmadan, doğaçlama yoluyla oluşturulan bir oyun çocuklar için daha yararlı olacaktır. Ortaöğretim ve sonrası için yazılı bir metne bağlı olarak oynamanın bir sakıncası olmadığı düşünülmektedir.

Bu konuda Yeni Başlayanlar İçin Oyun Yazma Rehberi‘nden yararlanılabilir.

Oyuncuların ve Görevlilerin Belirlenmesi

Bir oyun metni yazmaya yetkinlik kazandıktan veya öğrencilerin okulda oynayabileceği bir oyun metni bulduktan sonra, bu oyunu oynayacak oyuncuları belirlemek gerekir. Okullarda bu işi yapmaya hevesli birçok öğrenci vardır. Bir duyuru, afiş ya da el ilanı bir anda onlarca öğrenciyi toplantı yerine çekebilir. Oyunda oynayacak öğrencileri okul dışından, çocuk ve gençlerle çalışmış ya da bunun üzerine eğitim almış bir yönetmen veya bu işi bilen bir öğretmen yapmalıdır. Eğer diğerlerine göre daha deneyimli bir öğrenci yapacaksa, bu mutlaka yetkili bir öğretmen tarafından denetlenmelidir. 

Onlarca oyuncu adayı arasından hangi oyuncuların oynayacağı, hangilerinin teknik ekipte görev alacağını Ergen (2006), şöyle açıklamaktadır: Oyunculuk çalışmalarına başlarken, öncelikle istekli bireylerle, yetenekli olup olmadıklarına bakılmaksızın elemeden bir araya gelinmelidir. Herkese eşit şans verilmeli, zaman içinde bireylerin kendilerini eleyebilme seçeneği olmalıdır. Oyunculukta zorlananların da grup içinde kalmaları sağlanmalı, olası ise teknik alanlarda görev üstlenmeleri istenmelidir.

Okulda oynanacak amatör bir tiyatro oyununun oluşması için genel olarak görev dağılımı şu şekildedir:

– Yazar (Grup veya gruptan birisi)
– Yönetmen
– Oyuncular
– Tiyatro kolu öğretmeni
– Dekor sorumluları
– Kostüm sorumluları
– Müzik sorumlusu
– Işık sorumlusu
– Afiş sorumluları
– Suflör

– Kondüvit (Prova ve sahneleme sırasında, sahne arkasında oyuncuların sahneye çıkma sırasını, oyunculara söyleyen kişi)
– Salon görevlisi
– Bilet görevlileri (Genelde okullarda yıl sonu gösterisini, okula yardım için biletli yaparlar.)

Görüldüğü üzere görev almak isteyen öğrenciler için yeterince görev ve sorumluluk vardır. Burada önemli olan doğru öğrencilere doğru görevleri verebilmektir. Öncelikle öğrenciye ne görev almak istediği sorulur, eğer kendisi karar veremiyorsa zorlamadan yapabileceği bir göreve yönlendirmede yardımcı olunur. Mutlaka seçenekler sunulmalı ve bu seçeneklerdeki görevlerin ne işe yaradığı açıkça anlatılmalıdır.

Çoğu öğrenciler dersten kaçmak için tiyatro çalışmalarına katılır. Burada öğretmene büyük görev düşmektedir. Öğrencilere tiyatronun zorluklarını ve neden tiyatro yapması gerektiğini açıkça anlatmalıdır. Zaten birkaç çalışma sonunda kimin gerçekten isteyerek katıldığı ve kimin dersten kaçmak için geldiği belli olur. Önemli olan yapılan çalışmaların verimli geçmesi ve öğrencilerin bu çalışmalardan en iyi şekilde yararlanmasıdır. Ayrıca farklı amaçlarla çalışmalara katılan öğrenciler aynı zamanda engelleyici olurlar. Bu nedenle bu tür etkinliklere katılmak isteyen öğrencilerin belirlenecek özellikleri de taşımaları gerektiği ön koşul olarak istenmelidir.

Hangi tür rolleri kimlerin oynayabileceği, oyunculuk çalışmalarında şöyle böyle ortaya çıkacaktır. Ama yine de en sağlıklısı, okuma çalışması ve ilk sahne çalışmalarından sonra, öğrencinin de isteğini dikkate alarak, rol dağıtımının yapılmasıdır. Önemli olan karaktere uyan ve bu karakteri hakkıyla çıkarıp altından kalkabilecek kişinin rolü almasıdır. 

Burada dikkat edilmesi gereken noktayı Nutku (2002, S: 142) şöyle belirtmiştir: “Hiç oyun yeteneği olmayan çalışkan öğrenciye, onu ödüllendirmek için, rol verilmez. O öğrencinin çalışkanlığını ödüllendirmek için birçok olanak vardır. Yineleyelim: Rol dağıtımı seyirci düşünülerek yapılmalıdır.”

Ön Çalışmaların Önemi

İster kendi yazdığınız oyun olsun, ister daha önceden yazılmış bir eser olsun izleyicinin karşısına çıkana kadar belli bir düzende çalışmalar yapmak gerekir. Nasıl ki ekmek yapılmadan önce hamurun iyice yoğrulması gerekirse, oyuncunun da aynı şekilde düşüncelerini, vücudunu ve sesini geliştirerek sahneye, seyirci karşısına çıkmaya hazır olması gerekir.

Oyunculuk, bir anlamda, düşüncelerin harekete ve sese dönüşmesidir. Dolayısıyla oyuncu öncelikle düşüncelerini geliştirmelidir. Bunu yapabilmek için de mutlaka iyi gözlem yeteneğine sahip olmalıdır. Çevresinde olup bitenleri gözlemlemeli, kendince yorumlarda bulunmalıdır. Ayrıca bol bol kitap, gazete okumalı ve gündemi takip etmelidir. Birçok olayda bilgi sahibi olmalı ve kendi fikirlerini üretebilmelidir. Tiyatro ve tarihi hakkında kuramsal anlamda da kendini donatmalıdır.

Hazır olmadan bir öğrenciyi seyirci karşısına çıkarmak, yüzme bilmeyen birini denize atmak gibidir. Öncelikle çalışmalarda öğrenciye, sahneye çıkabilmesi için gerekli donanımı vermek gerekir. 

Oyun Analizi (Dramaturji)

Dramaturji, basit olarak; oyun analizi anlamına gelir. Daha genel bir tanımla, klasik dramaturgi, somut örneklerden ya da soyut ilkelerden (kuramdan) yola çıkarak dramatik bir yapıtı oluşturacak ana öğeleri bulma ve bunları düzenleme tekniği olarak tanımlanır(Çamurdan, 1996, S: 58).

Ortak bir yapıtın ortak bir dille ve anlayışla çalışılıp sergilenmesi gerekir. Bu yüzden bu yapıtın sergilenmesinde görev alacak herkesin dramaturji çalışmasına katılması gerekir. Dramatuji aşamasına geçmeden önce oynanacak oyun ve içerdiği bilgiler detaylı olarak araştırılmalı ve bu bilgiler dramaturji aşamasında gruba sunulmalıdır.

En iyisi saf ve yalın bir okumayla işe başlamaktır. Önce genel olandan ya da söylenenden ya da makrodan başlayıp yavaş yavaş özel olana, söylenmeyene, mikroya inmektir amaç. Bu işlem aynı zamanda yazarın kurduğu yapıyı ortaya çıkaracağından, onu çözümledikten sonra sahne diline aktarmak hem daha kolay hem de doğru olacaktır (Çamurdan, 1996, S: 91- 92).

Oyunu okuma aşamasında yönetmenin tüm öğrencilere, rolleri ayrı ayrı okutması, rol dağıtım sırasında kolaylık sağlayacaktır. Ama yine de burada sadece ses tonu, tonlama, ses şiddeti ve vurgu gibi unsurlara göre değerlendirme yapılabilir. Daha sağlıklısı, dramaturji sonunda rol dağıtımının yapılmasıdır. 

Aslında çözümleme denilen, oyun yazma tekniğinde gösterilenlerin sağlamasını yapmaktan başka bir şey değildir. Yani bütün iş yazarın bu oyunu yazarken hangi yoları takip ettiği ve yazarken neleri düşündüğünü bulmaktadır. Bütün görevlilerden fikir alınmalı ve herkes dramaturjiye dahil edilmelidir.

Oyun dikkatlice okunduktan sonra dramaturjiyi yöneten kişi şu soruları sorarak dramaturjiye devam edebilir:

Oyunun yazarı kimdir?

Yazar nerede doğmuş, varsa yazdığı diğer eserler ve tarzı araştırılmalıdır.

Yazar neyden esinlenmiş olabilir?

Burada yazarın ilk esinlendiği konuları bulmak gerekir. Örneğin, yol kenarında yatan bir dilenci ya da kitapta okuduğu bir hikaye yazarın esin kaynağı olabilir.

Bu oyunun ana teması nedir?

Oyunun teması genellikle bir slogandır. Örnek: Psikolojin mi seni yönetiyor yoksa sen mi psikolojini yönetiyorsun? Burada dikkat edilmesi gereken ‘herkesin ortak bir ana tema bulması’ yoluna gidilmesidir; çünkü her oyunun genellikle bir tane ana teması vardır. Ama yan temalar daha çeşitli olabilir.

Oyunun hedef kitlesi nedir?

Oyunun hangi yaş grubuna hitap ettiği bulunur.

Oyunun türü nedir?

Oyun türü dram, komedi, tragedya, melodram vs. olabilir. Oyun türünün belirlenmesi çok önemlidir. Çünkü öğrneğin, bir tragedyayı komediye çevirmek çok yersizdir. Eğer komedi yapmak istiyorsanız komedi metni bulmanız gerekir.

Yazar oyuna nasıl yaklaşmış olabilir?

Oyunun açık biçim mi yoksa kapalı biçim mi olduğu belirlenir. Yani seyirci oyuna katılmalı mı katılmamalı mı? Bunun belirlemesi gerekir.

Oyunun öyküsü nedir?

Genel olarak oyunun öyküsünün çıkarılması gerekir.

Olay nerede geçiyor? 

Olayın geçtiği yer genelden özele doğru olmalıdır. 

Örneğin;

Ülke: Türkiye
İl: İstanbul
İlçe: Kadıköy
Semt: Göztepe
Yer: Göztepe SSK hastanesi, üç numaralı oda

Örnekteki olay eğer Kasımpaşa’da geçiyor olsaydı çok daha farklı olurdu. Dolayısıyla olayın nerede geçtiği büyük önem taşımaktadır.

Olay ne zaman gerçekleşmiştir?

Eğer olay ortaçağda geçtiyse başka, 2050 yılında geçtiyse bambaşka bir hal alır. Zaman da genelden özele doğru belirlenmelidir.

Örneğin; 

Yüzyıl: 21. yy
Yıl: 2007 yılı
Ay: Ağustos
Gün: 15 Ağustos Perşembe
Saat: 22.00  

Yazar bu oyunu neden yazmış olabilir?

Yazarın oyunu yazma amacını ve hangi mesajları verme kaygısı olduğunu belirlemek gerekir.

Oyunun genel çözümlemesinden sonra karakter çözümlemelerine geçmek gerekir. Öncelikle ana karakterler çözümlenmeli, yan karakterlere sonra geçilmelidir.

Bir karakterin çözümlemesini yapmak, onun hayatını irdelemek demektir. Karakter analizi yaparken şu sorular sorulabilir: Kim, ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl…

Bu soruların cevabı oyuncuya oynayacağı karakteri canlandırmada kesin başarı kazandıracaktır (Arıkan, 2002: S. 48).

Kim?

Cevabı, karakterin genel kimliğini (mesleği, yaşı, aile yaşantısı vb.) verir.

Ne?

Cevabı, kişinin ne ile meşgul olduğunu (mesleği ve uğraşları) verir veya olayın ya da durumun ne olduğunu anlatır.

Nerede?

Sorular şu şekilde sorulabilir: Nerede doğmuştur, nerede büyümüştür, bu olayları nerede/ nerelerde yaşamıştır vb.

Ne zaman?

Sorular şu şekilde sorulabilir: Bu olayları ne zaman yaşamıştır, ne zaman buraya gelmiştir, ne zaman karar vermiştir vb.

Niçin?

Sorular şu şekilde sorulabilir: Niçin bunu yapmaktan vazgeçmiştir, niçin bu mesleği yapmaktadır, niçin bu parayı çalmıştır vb.

Nasıl?

Sorular şu şekilde sorulabilir: Nasıl doktor olmuştur, bu olay nasıl gerçekleşmiştir, nasıl çalmıştır vb.

Karakter analizleri yapılırken dikkat edilmesi gereken bir olay da herkesin karakter/ karakterler hakkında fikir ortaya atması ve çözümleye katılması gerekir. Eğer konuşmalar birkaç kişi üzerinden gidiyorsa karakterler monotonlaşır ve çıkmaza girer.

Sahne Çalışmaları

Oyun analizi yapıldıktan sonra ilk sahneye geçiş çalışması oyun analizi çalışmaları bittikten en az bir gün sonra yapılmalıdır ki, öğrenciler zihinsel yorgunluklarını gidermiş ve oynamak istedikleri rollere hazırlanmış olarak gelebilsinler.

Öğrencilerin oyunculuk çalışmalarında; fizik yapısı ve masa başında, okuma provası sırasında; ses tonu, vurguları ve role uygunluğu belirlenir. Ama bunlar ilk izlenimlerdir ve sadece bunlara bağlı kalarak rol dağıtımı yapılmamalıdır.

Sonra oyuncular ellerinde metinleriyle sahneye çıkarlar. Bir yandan rollerine ilişkin repliklerini okuyan oyuncular, diğer yandan da yönetmenin uyarılarına ve isteklerine dikkat ederler. Bu ilk provada oyuncular doğal olarak küçük hareketler yapabilirler, ama yönetmen söylemeden oturup kalmazlar ve büyük hareketler yapmazlar. Çünkü büyük hareketler durumuna sıkı sıkıya bağlıdır; yönetmen söylemeden büyük hareketlere gitmek yanlış olur (Nuktu, 2002, S: 159).

İlk aşamada yönetmenin yani dış gözün düşünceleri, gördükleri ve tasarladıkları önemlidir. Bu daha çok sahne geçişleri, giriş çıkışlar ve dekor çözümlemeleriyle ilgilidir. Oyunun iskeleti ve trafiği bu ilk çalışmalarda ortaya çıkacağı için abartılı (büyük) hareketler yapmak pek sağlıklı olmaz. Yavaş yavaş ilerlenmeli ve gerekirse her hareketi çözümleyerek sahneyi çalışılmalıdır.

Herkes istediği rolü denemekte özgür olmalıdır. Belki de okuma provası sırasında başarılı olamayan bir öğrenci sahnede daha çok duyguya girecek ve rolü daha iyi canlandıracaktır. Sahnede herkesi izledikten sonra yönetmen son kararını vermeli ve rolleri dağıtmalıdır. Yine de gidişata göre rol dağılımı üzerinde küçük değişiklikler yapılabilir.

Ellerinde oyun metinleriyle okuyarak ezber yapan oyuncular, bu aşamadan yavaş yavaş oyun metnini bırakmalı ve ezberden oynamalıdır. Unutmalar olursa, suflör (fısıldayıcı) devreye girer ve unutulan yeri hatırlatır.

Eğer yönetmen, oyuncuyu bir kukla gibi kullanırsa, oyuncunun yaratıcılığını yok eder; bu da okul tiyatrosu için hiç de uygun olmaz. Yönetmen öncelikle oyuncunun yorumunu izlemeli ve gerekirse ekleme- çıkarma yapmalıdır.  Tecrübeli bir yönetmen oyuncuyu nasıl yönlendirmesi gerektiğini bilir, onun fikirlerini ve yaratıcılığını ortaya çıkararak karakterin ve oyunun zenginleştirilmesini sağlar.

Yönetmen gerek gördüğünde oyuncularla da tek tek çalışarak hazırlamalıdır. Ancak oyun kişiliğini canlandırırken yönetmen ne yapılacağını ayrıntılarla göstermemeli, oyuncunun yaratıcılığını geliştirmeli ve onları teşvik etmelidir. Yönetmen taklit edilen değil, yön verici olmalıdır (Ergen, 2006, S: 165).

Oyun çalışması genelden özele gitmelidir. Yani öncelikle oyunun (konunun) ortaya çıkması sonra da teknik öğelerin ve karakterlerin veya tiplerin geliştirilmesi gerekir. Bir oyuncunun rolünü sağlıklı bir şekilde oynayabilmesi için onu iyi tanıması ve benimsemesi; karakteri geliştirebilmek için de özeline inmesi ve belli açılardan incelemesi gerekir.

Karakteri canlandırırken şu temel açılar gözönünde bulundurulabilir:

1- Psikolojik açıdan
2- Biyolojik açıdan
3- Ekonomik açıdan
4- Toplumsal açıdan
5- İklim açısından
6- Yaşanan çağ açısından
7- Yaşam deneyi açısından
8- Meslek açısından
9- Ahlak anlayışı ve çevre ilişkileri açısından (Ergen, 2006: S.167).

Sahne çalışmalarında kim nereden girip çıkacak, ne zaman nerede olacak, dekor, ışık, müzik ve ışık nasıl olacak, sahne arkası görevlileri görevlerini ne şekilde yapacaklar hepsi belirlenmelidir.

Genel Provalar

Oyun, oyunculuk ve teknik açıdan izlenebilir bir seviyeye geldiğinde genel provalara geçilmelidir. Herşey birbiriyle kaynaşmış, yönetmenin istedikleri oyuncu, yapımcı ve görevlilerce ortaya konmuştur. Bu birleşikliğin son kaynaşma provalarında, gerek tepkileri ölçmek ve gerekse eleştirileri değerlendirmek için salona seyirci almakta yarar vardır. Bu seyircilerin her değerden olmaları, her topluluğu kapsayacak gerçek eleştirileri sağlar bize (Merter, 2004, S. 43).

Genel provalar genellikle üç aşamada gerçekleşir.

1- İlk genel prova seyirci olmadan oynanır; çünkü oyuncuların oyuna ısınması gerekir. Yönetmen ve diğer görevliler oyunu izler ve not aldığı eksiklikleri oyu sonunda oyunculara iletir, gerekirse bu eksiklikler tek tek çalışılır.

2- İkinci genel prova tanıdık seyircilere oynanır. Bu oyuncuların rahat olmasını sağlar. Çünkü tanıdık seyirciler sert eleştirilerden kaçınırlar. Eleştiriler seyircilerden alınır ve eksiklikler tekrar çalışılır.

3- Daha geniş bir topluluğa oynanır. Bu da gerçek seyircinin tepkisini ölçmek için gereklidir.

Ergen (2006) de bu konuya şu şekilde değinmiştir: “Son iki- üç provayı her konuda, ışığı, müziği ve dekoruyla tama olaraka sergileyerek, bildik tanıdık insanların da izlemesi sağlanmalıdır. Bu yolla hem oyuncular seyirciye ısınacak, hem de oyunda vurgulanan yerlere doğru tepki alınıp alınmadığı gözlemlenecektir.”

İlk Oyun Günü

İlk oyun günü en heyecanlı gündür. Bu heyecen belli sakarlıklara yol açabilir. Bu oknuda dikkat etmek, oyun günü herhangi bir kaza yaşanmasına sebep olmamak ve dekora zarar vermemek gerekir.

Oyuncular, salona oyundan en az iki saat önce gelmeli ve bir teknik prova almalıdırlar. Dekor, aksesuar kontrol edilmeli, eksikler varsa tamamlanmalıdır. Işık, müzik son kez prova edilmeli ve herhangi bir arızanın oyuna yansıması engellenmelidir. Oyuncular en az bir saat önceden kostümlerini giymiş, makyajlarını hazır etmiş olmalıdır. Son olarak da grup topluca vücut ve ses ısındırmalıdır. Gereksiz, spontan hareketler ve çıkmayan bir ses bütün çalışmaları berbat edebilir. Bu yüzden ısınma sırasında özen göstermek gerekir.

Oyuncular oyundan önce kuliste yerlerini alıp tüm hazırlıkları grup dayanışmasıyla tamamlamalı, son denetimler yapılarak herşeyin yerli yerinde olduğundan emin olunmalı, ayrıca kuliste su bulundurulmalıdır. Olağan durumlarda bir oyun kezlerce sahnelendiğinden, her oyunda yönetmen tiyatroda bulunmak zorunda değildir. Oysa özenci (amatör) gruplarda sahnelenen oyun en az sayıda sergilendiğinden ve ilk oyunlarda yönetmenin varlığından destek alındığından yönetmen oyun günü kesinlikle oyuncularla olmalıdır (Ergen, 2006, S: 171).

Kuliste yüksek sesle konuşulduğunda seyirci duyabilir veya sahnedeki oyuncular bundan etkilenebilir. Bu yüzden kuliste sessiz olmak ve sahne arkasında kesinlikle konuşmamak gerekir. Ayrıca sahneye girecek olan kişi sahne arkasında dikkat etmeli ve gürültü çıkarmamalıdır. Oyuncu sahneye çıkmadan önce mutlaka kendini rolüne vermeli ve sahne arkasında konsantre olmalıdır. Rol sahne arkasında başlar, sahnede devam eder ve yine sahne arkasında biter. 

Bir oyun seyirciyle buluştuğu zaman tamamlanmış demektir. Oyuncu ve seyirci birbirini tamamlar; yani seyirci bir yardımcıdır. Bu yüzden seyirciden korkmamak gerekir.

Bu aşama için Merter (2004, S: 43) şunları belirtmiştir: O hiçbir gevşemeyi, hiçbir isteksizliği, hiçbir yanlışı kaçırmayan, ama kendisine doğru verildiğinde alan, onlar için birşeyler yapıldığına inandığında seven, bin gözlü seyirciyle karşı karşıyayızdır. Biz onu sevip ona birşeyler vermeye çalıştıkça, o bizi sever ve verdiklerimizi alır.

Selamlama kısmında bütün oyuncular ve görevliler, seyircinin alkışını duyduğunda, aylarca yaptığı çalışmaların yorgunluğunu unutmuş ve emeklerinin karşılığını almış olurlar.

Unutmamalıdır ki; bu bir ekip işidir ve fısıldayıcısından yönetmenine herkes eşit övgüye değerdir.

14.10.2007
Kaynaklar:

ARIKAN, Yılmaz; “ Sahnede Bana Da Yer Açın”, Artı Yayınevi, İstanbul, Türkiye, (2002) 
ÇAMURDAN, Esen; “Çağdaş Tiyatro ve Dramaturgi”, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, Türkiye, (1996)
ERGEN, Mine; “Amatör Tiyatrocular İçin Sahneleme Önerileri”, Papirüs Yayınları, İstanbul, Türkiye, (2006)
MERTER, Ferdi; “Lise ve Dengi Okullarda Tiyatro”, Piramit Yayınları, Ankara, Türkiye, (2004)
NUTKU, Özdemir; “Sahne Bilgisi”, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, Türkiye, (2002)
SAĞLAM, Tülin; “Kendi Oyununu Kendin Yap”, Deniz Kitabevi, Ankara, Türkiye,  (2007)

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s