Sanatın Ayaklanması

IMG_3493Kemal Oruç*

Sanat, bir anlamda, hayatta var olmuş, var olan ve var olabileceklerin estetik uzantısıdır. Sanat, her şeyi estetik bir biçemle birlikte bize yeniden sunar ve hayatı daha yaşanılır, çok yönlü ve anlamlı kılar. Bu anlamın ve gerçekliğin gelecek yaşamlara iletilmesini sağlar.

Günümüz sanat anlayışına ve işleyişine baktığımızda sanatın kapitalist düzende bir meta olarak varlığını sürdürdüğü; metalaşan sanatın değerinin parasal yatırımla ölçüldüğü görülür. Bu sebeple sermayesi yüksek sanat ürünü topluma “daha iyi sanat” olarak sunulur. Sermayesi yüksek sanat ürünü halkın gerçekleştiremeyeceği bir etkinlik olacağı için de metalaşan sanat, sermayenin elinde varlığını sürdürür. Bu yolla “pahalı sanat”ı elinde bulunduran sermaye sahipleri ya sanatı kendi ideolojisini yaymak için kullanır ya da salt bir haz aracı olarak gösterir. Özellikle eğitim sistemi içinde de bu süslü haz araçlarının sanat olduğu öğretilir. Böylece insanların sanatsal üretime yönelimi azalır;  düşünmeleri ve çok yönlü gelişmeleri engellenir.

Büyük sermaye sahiplerinin sponsor olarak desteklediği, yöneticilerin okul çocuklarını topluca götürdüğü ya da öğretmenlerin hakkında zorunlu ödev verdiği, çok büyük reklamlarla tanıtılan ve geniş kitlelere ulaştırılan İstanbul Bienali’nde sunulan postmodern ürünler buna bir anlamda örnek gösterilebilir. Bu bienaldeki, sanat eseri diye sunulan, sermayesi yüksek ürünler halkın çoğunluğu tarafından sermaye yoksunluğu sebebiyle gerçekleştirilemez. Diğer bir taraftan ürünü gerçekleştirmek için gereken sermaye düşük de olsa, ürünlerin sunulma şekli oldukça yüksek bir sermaye gerektirir. Ve yine halkın çoğunluğu, ortaya bir sanat ürünü çıkarabilse bile, bu ürünün geniş kitleye sunumunu gerçekleştiremez. Topluma iletilen mesaj ise şudur: İyi bir sanat eseri de ortaya koysanız sermaye bunu desteklemediği sürece eseriniz kimseye ulaşamayacak!

Sanat eserinin mutlak çoğunluğa ulaştırılması zorunluluğu ise yine sermayenin kazanç politikasından başka bir şey değildir. Bu sebeple çoğunluğa ulaşamayacağını düşünen insanlar yine sanatsal üretimden vazgeçer.

Bu sebepledir ki özellikle insanlara bire bir ulaşabilen, sermaye gerektirmeyen ve mutlak politik olan sokak sanatının gerçekleşmesi egemen sınıfın temsilcileri tarafından engellenir.

Boal, sermaye sahiplerinin özellikle tiyatro sanatını kullanmasına yönelik şunları söyler: “Tiyatro çok etkili bir silah. Bu nedenle de uğruna savaşılması gerekir. Bu nedenledir ki egemen sınıflar tiyatroyu sürekli olarak elde tutmaya ve bir hükmetme aracı olarak kullanmaya çabalamaktadırlar. Bunu yaparken ‘tiyatro’ kavramının kendisini de değiştirmektedirler. Ancak tiyatro bir özgürleştirme aracı da olabilir. Bunun için teatral biçimlerin yaratılması gerekir. Değişiklik zorunludur.” (1)

Sanat, çok yönlü gelişimi sağlayan bir eğitim aracıdır,

sanat, bir eğlence aracıdır,

sanat, bir medya aracıdır,

sanat, güzel olana ulaşmak için bir araçtır,

sanat, toplumun varlık algısıdır,

sanat, içinde geleceği barındıran bir silahtır(2),

sanat, devrime giden yolu çevreleyen çiçeklerdir.

Boal, “Sanat eğitmeli, bilgilendirmeli, örgütlenmeli, etkilemeli, eyleme geçirmeli midir yoksa sadece bir haz nesnesi mi olmalıdır?” diye sorar. (1)

Lenin, sanat deyince önce kitlelerin sanatsal ve estetik eğitimini düşündüğü kadar, sanatın toplumu dönüştürücü ve herkesin sanatsal yaratımlarda bulunabilme olanağına kavuşturulmasındaki eğitsel işlevini de düşünüyor, halkın sanatsal gelişme düzeyi ile sanatın gelişme düzeyi arasındaki ilişkinin eşzamanlı bir ilişki haline getirilmesi gerektiğini belirtiyordu. (3)

Marx ise, “Toplumun komünist bir biçimde örgütlenişiyle, sanatçının bütün bütüne iş bölümünden ötürü bölgesel ve ulusal sınırlılıkla bağlı kalışı kadar bireyin kendisini sadece bir ressam, bir heykeltıraş, vb. haline getiren, belirli bir sanata bağlı kalışı ortadan kalkar. Komünist bir toplumda ressamlar yoktur, başka etkinliklerinin yanı sıra resimle de uğraşan insanlar vardır,” der. (3)

Sermaye sahiplerinin sanatı bir meta ve egemenlik silahı olarak kullanıyor olduğunu gördükçe şu soruları sormadan edemiyoruz:

Sanat ne zamandan beri insanların doğanın özünü anlamak için ihtiyaç duyduğu bir araç olmaktan çıkarıldı da doğayı katleden sermayenin eline düştü?

Sanat ne zamandan beri iki kişinin sohbetinden, aile içinden, komşular arasından, köydeki insanlardan alındı da bir alışveriş malzemesine dönüştürüldü?

Sanat nasıl oldu da sermaye sahiplerinin kontrol edebileceği hale geldi?

Sanat nasıl oldu da üç beş kişiye yüzlerce kişinin seyirci kaldığı bir ürüne dönüştü?

Sanat nasıl oldu da insanı ve içinde bulunduğu her türlü koşulu görmezden gelmeye başladı da salt bir haz aracına dönüştü?

Sanat nasıl oldu da bir tarafta insanlar katledilirken, diğer tarafta insanların gerçekleri görmesini engelleyen salt estetik amaçlı bir göz boyama aracına döndü?

Sanat özünü nasıl ve ne zaman kaybetti ve bu öze tekrar nasıl ulaşılabilir?

Egemen sınıfın eliyle yapıldığı süre içinde özünden uzaklaştırılan sanat, ancak ve ancak halkın özünde tekrar kendi öz varlığını bulabilecektir.

Halktan kopuk bir sanat düşünülemez!

Bundan sonra yapılması gereken ilk şey, örgütlü sanat ayaklanmasına geçmektir. Bilinçli insanlar sürekli sanatsal üretimde bulunacak ve ulaştığı herkesin sanatsal üretimde bulunmasını sağlayacak, böylelikle;

  • Sanatın sermaye olmadan da gerçekleştirilebileceği anlaşılacak,
  • Sokak sanatı daha aktif hale gelecek, insanlara sanat bir medya aracı olarak bire bir ulaşacak ve onlara gerçekleri anlatacak,
  • Bilinçli eğitimciler, sanatı eğitimde kullanacak ve böylelikle genç insanların, beyinleri körleştiren eğitim sistemine karşı bilinç kazanmasını ve düşünce üretip bunu eyleme dökmesini sağlayacak,
  • Kendilerine bire bir ulaşan sanatla, insanlar, güzel olanın sermayenin ürettiği metalarda değil doğanın özünde olduğunu anlayacak,
  • Sanatsal üretim toplumun her bireyinde gerçekleşmeye başladığında sanat sermayenin bir metası olmaktan çıkacak; hem bireyin hem de toplumların çok yönlü gelişmesini sağlayan doğal bir araç olarak varlığını sürdürecektir.

Daha iyi bir dünya için sanatın ayaklanması şart!

*Tiyatro Eğitim Derneği Başkanı
29.09.2014

http://www.kemaloruc.net

Kaynaklar

  • Boal, Augusto, (2003); “Ezilenlerin Tiyatrosu”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul
  • Noviembre adlı filmden bir replik.
  • Marx-Engels-Lenin, (2006); “Sanat ve Edebiyat”, Evrensel Basım Yayın, İstanbul (Aziz Çalışlar’ın ön sözü)
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s