Sancı Dergisi Söyleşisi

Söyleşi: Serkan Eker

Resim

Serkan Eker: Drama Kumpanya’dan bize biraz bahsedebilir misin? Drama Kumpanya projesi nasıl ortaya çıktı, nasıl bir tiyatro grubu? Sizin oradaki göreviniz ve katkılarınız neler? Kumpanyanın hedefleri ve amaçları neler?

Kemal Oruç: Drama kumpanyayı 2008 yılında kurduk. Ondan önce ‘Gibi Yapanlar Tiyatro Topluluğu’yduk. Marmara Üniversitesi’nde yapmış olduğumuz atölye çalışmalarının sonunda öğrenci arkadaşlarla birlikte Gibi Yapanlar’ı kurmuştuk. Bu grubumuzun çalışmaları beş yıl kadar sürdü. Bu süre zarfında oyunlar sergiledik, sonunda o topluluk çeşitli nedenlerle dağıldı. Gibi Yapanlar projeler yapıyordu. Bu projeler için sahnelenen oyunlar apolitik oyunlardı. Bizim gençliğimizde yaptığımız oyunlar… Ama zamanla benim politikleşmeye başlamam, biraz daha toplum içine girmiş olmam, dünya gerçeklerini daha fazla öğrenmeye başlamış olmam Drama Kumpanya gibi bir tiyatro kurma ihtiyacı doğurdu ve Drama Kumpanya’yı kurduk.

Drama Kumpanya’nın oynadığı oyunların tamamı politik oyunlar. Bu oyunlarda bizim amacımız gündemde neler oluyorsa bunları bir oyuna dönüştürmek ve özellikle oyuncu olmayan, bizim atölyelerde yetiştirdiğimiz oyuncularla bu oyunları çeşitli yerlerde oynamaktı. Özellikle mahallelere gitmek ya da cezaevlerinde oynamak ve olabildiğince çocuk oyunu yapıp bunları okullarda oynamaktı.

İlk amacımız şuydu Drama Kumpanya’da, atölyelerde yetiştireceğimiz insanlar politikleşsin, yani bir şeylerin farkına varabilsinler ve yaptığımız oyunu sahiplenebilsinler. Aralıksız her sene iki tane oyun yaptık, çoğunlukla oyunları ben yazıp yönettim ve yazmamın sebebi de şu; çünkü var olan oyunlar bizim gündemimize hitap etmiyor ya da gereğinden fazla dolaylı ve bende bu kadar dolaylı anlatımı sevmiyorum. Çünkü medya, gazeteler, televizyon ve ders kitapları birebir her şeyi, yani karşı devrimci her sözü açık açık söylerken, manşet yaparken, haberlerde flaş haber ile girip direkt söylerken bizim sanatı bu kadar dolaylılaştırmamız çok doğru değil bence. Bu sebeple sahnelediğimiz oyunların gündeme hitap eden, cümleleri birebir, oyunla ve olabildiğince estetik düzeyde söyleyen oyunlar olmasını istedik.

Ayrıca, Drama Kumpanya “Sahneden Destek Kampanyaları” kapsamında kütüphaneler kurdu, savaş ve deprem bölgelerindeki insanlara yardım topladı, birçok öğrenciye eğitim ve eğitim gideri yardımında bulundu, ihtiyaç sahibi insanlara ve sokak hayvanlarına yardım etti. Bu projeleri sürekli yapıyoruz.

S.E.: Oyunlarınızda hem bir fikir hem de estetik olmasından bahsettiniz. O zaman son oyununuz ‘Düşünce Şuçu’ndan biraz bahseder misiniz?

K.O.: Üç senedir sahnelediğimiz Düşünce Suçu oyunu Gezi Ayaklanmasından sonra yazılmış bir oyundu. O süreçte bazı akademisyenlerin görüşü şuydu; bu ayaklanmayla ilgili ortaya bir sanat eseri koyulacaksa bir on yıl beklemek gerekir bu olayı analiz edebilmek için. Ama bu ayaklanmayı bastırabilmek için iktidarın yandaş medyası ve yandaş kalemleri hiç beklemedi. Çocuklar için çıkan hikaye kitaplarında bile birebir, açık açık karşı hareketi doğurdular ve insanları bir şekilde sindirdiler. Hayır, on yıl beklemeye gerek yok, hemen içinde bulunup da ne yaşadıysak, biz bunu birebir hemen oyunlaştıralım ve insanlara sunalım istedik.

Düşünce Suçu’nda hikaye olarak da en büyük derdimiz şuydu; böyle milyonlarca insanın sokağa çıktığı bir ayaklanma yaşanıyor peki sanatçılar buna nasıl bakacak? Ne tür ürünler verilecek? Bir kaç tane oyun yapıldı hemen, ama bunlar ticari oyunlardı. Yani hemen böyle gündemi kullanıp insanların açıkçası parasını toplayabilmek için yapılmış oyunlardı. Biz bunları sevmedik, o yüzden Düşünce Suçu’nu yazdık. Oyunun hikayesi şöyle: entrikalar, saçma sapan aşk öyküleri yazıp birçok basım yapan, binlerce okuru olan bir apolitik yazar var. Ülkesinde insanlar ayaklanmış ve bu yazar da ayaklanmanın dışında kalmış olmaktan rahatsız olmaya başlıyor ve geçmişte yaşadığı bazı şeylerle de yüzleşerek politikleşmeye başlıyor. Önce büyük travmalar yaşıyor ve sonrasında ben değişmeliyim, bir işe yaramalıyım, bu saçma sapan entrikalardan kurtulmalıyım, insanların beynini sömürmekten vazgeçmeliyim, diyerek bir politik oyun yazmaya karar veriyor. Ama bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Yaşadığı hezeyanlar sonunda, sokağa çıkmaya başlıyor, eylemlere gidiyor, uzakta da dursa bir şeyleri görmeye başlıyor ve hayatı yeniden anlamlandırıyor. Toplumsallaşmaya başlıyor. En çok korktuğu şey de sorgulanmak, işkence görmek… Yazar, seyircinin de oyun sırasında izlediği, kafasında tasarladığı dört kısa oyundan memnun kalmıyor. Son oyun olarak bir sorgu sahnesi kaleme alıyor ve sonunda istediği oyunu da yazmış oluyor. Sorgu sahnesinde de biz onun kendisini görüyoruz işkence görürken, ama istediği her şeyi söyleyebiliyor ve rahatlıyor. Bu yarattığımız yazar karakteri üzerinden aydınların, yazarların, sanatçıların gündemdeki toplumsal olaylara nasıl baktıklarını ya da bakmadıklarını göstermeye çalıştık. Aslında bu oyunda ana hedef kitlemiz birazda kendine aydın diyen kesimdi. Yani siz ne yapıyorsunuz? Maalesef gördük ki popülist bir kaç oyun ve kitaptan çok da öteye gidemedik. Ama devrimci genç sinemacı arkadaşların Gezi sürecinde yaptıkları belgesel çalışmaları mükemmeldi. Mizah da ön plana çıktı bu süreçte. Aziz Nesin’in de dediği gibi, mizah Türkiye’de çok büyük bir yer tutar çünkü biz çok korkak bir milletiz. Bu yüzden korktuğumuz şeyleri mizaha vururuz, diyor. Gezi’de de mizahın bu kadar ayyuka çıkmasının sebebi, ilk defa sokağa çıkmış insanların korkuyor olmasıydı. Düşünce Suçu’ndaki yazar karakteri de başta çok korkan, ama korkusunun üzerine gittikçe toplumsallaşan ve üretebilen biri. Bu karakterle Gezi’de ilk kez sokağa çıkanlara da bir model oluşturmuş olduk.

S.E.: Peki Düşünce Suçu oyunu çalışmaları sırasında nasıl bir süreç geçirdiniz? Gezi Ayaklanması’ndan etkilendiğinizden bahsettiniz ve sorgulatmak istediğiniz bir aydın kesim olduğundan. Oyunun prova aşamasında oyuncularınızdaki ve sizdeki değişim neydi? Siz ve oyuncularınızda kendi içlerinde nasıl bir sorgulama süreci yaşadınız?

K.O.: Düşünce Suçu oyunun ilk kadrosu gitti, kumpanyadan ayrıldı. İkinci sezon itibariyle kadro tamamen yenilendi. İlk kadroda Gezi’de katledilenler, tutuklamalar, gözaltılar, sindirmelerden etkilenen bazı oyuncularımız vardı. Biz fişlenmek istemiyoruz, diyerek bu oyunda oynamak istemediler. Biz de anlayışla karşıladık. Hemen yaptığımız atölye çalışmalarında yetişen arkadaşları ikinci sezonda bu oyuna adapte ettik ve oyun yeni kadrosuyla sahnelenmeye devam etti.

Şimdi şöyle bir şey var, hepsi benim oyuncum ama hepsi aynı zamanda arkadaşım. Şunu da görüyorum ve hoşuma gidiyor açıkçası, burada oynayanların hepsi politik insanlar değildi. Ama prova sürecinde, bizim yaptığımız atölyeler sürecinde insanlar bazı gerçekleri görmeye başlıyor. Özellikle medyayı doğru okuyup, gündemi gerçek bilgi çerçevesinde analiz ettiğimizde insanlar politikleşmeye başlıyor. Bu yüzden Düşünce Suçu oyununu bütün arkadaşlarım çok sahiplendi. Sahneleme süreci, tartışmalarımız ve oyunda eleştirdiğimiz şeylerin hayatta gerçekten olduğunu görmek zamanla olumlu anlamda farklılaşmamızı sağladı. Sanatın ve eğitimin dönüştürücü yönünü böyle oyunlarda çok net görebiliyoruz.

S.E.: Drama Kumpanya’nın genelde politik tiyatro yaptığını söylediniz. Bundan önceki projeleriniz neydi? Onlardan kısaca bahsedebilir misiniz ya da önümüzde ki süreçte ki projeniz nedir?

K.O.: Örnek olsun diye bir önceki ve bir sonraki oyunu anlatayım. Bir önceki oyumuz Diktatör Deneyi’ydi. Bu oyun kurbağa deneyini örnek alarak yazılmıştır. Kurbağa deneyi şudur: Siz kurbağayı sıcak bir suya atarsanız hemen oradan zıplayarak kaçar, ama soğuk bir suya atıp yavaş yavaş ısıtırsanız suyun kaynadığının ve haşlandığının farkına varmaz ve kurbağa ölür. Diktatör Deneyi’nde de bir ütopya yarattık; her şey çok renkli herkes aynı toprağı kazıyor aynı topraktan çıkanı kilere koyuyor. Kimin ne kadar ihtiyacı varsa o kilerden kadarını kullanıyor. Yani bütün halk birbiri için yaşıyor. Sonra o köye biri taşınıyor hiç evinden çıkmıyor. Bunun kim olduğunu bilmiyoruz, karanlıkta yaşadığını biliyoruz. Mektuplar gönderiyor, evinin önünde iki tane köpek bağlı eve kimse yaklaşamıyor. Ama bizim halkımız gidip ona hediyeler vermek istiyor. Bu hediyeler karşılığında bir mektup geliyor. Mektupta çok mutlu olduğunu, bir hastalığı olduğunu bu hastalık yüzünden güneşe, ışığa çıkamadığını sadece karanlıkta yaşayabildiğini söylüyor yeni taşınan. Zamanla bir mektup daha geliyor, “Ben sizi ve bu köyü biraz araştırdım, burada yaşıyorum sonuçta, bu köyde iki sülale varmış ve bunlar birbirine düşmanmış, sonra nasıl olduysa buradaki düşman sülaleler böyle bir dost havaya bürünmüş… Bu konuda çok mutluyum, iyi ki böylesiniz, iyi ki düşmanlık bitmiş.” diyor. Bu mektup aracılığıyla da aslında “siz yeniden düşman da olabilirsiniz”i deşmeye başlıyor. Geçmişte, köyde içilen kuduta diye bir içki var. İşte, “Kudutayı biz bulduk.” diyor bir sülale, öbür sülale de “Hayır biz bulduk.” diyor. Savaş da bu yüzden çıkıyor; kuduta keçi sütünden mi yapıldı, yoksa bitki kökünden mi? Sonra zamanla halklar bu kavgaya son verip birlikte üretmeye devam ediyorlar. Günümüze geldiğimizde, bu yeni taşınan aracılığıyla yeniden bir bölünme yaşanıyor ve gelen mektuplar bu iki halkın arasında gittikçe büyüyen yeni çatışmalara neden oluyor. Karanlıkta yaşayan kişi, “Ben sizi yeniden barıştıracağım.” diyor. Sonra şöyle bir çözüm önerisi geliyor: “Önce sakinleşmeniz gerekiyor. Köyün ortasına bir sınır çekeceğiz; iki taraf kendi köşesine çekilecek bir süre görüşmeyeceksiniz. Sakinleşince tekrar konuşacağız.”. Ama sınır çekildikten sonra, iki tarafa da ayrı ayrı gelen mektuplar yüzünden, kendi bayraklarını yaratıyorlar. İki sülale kendi bayrakları, kendi milliyetleri olan iki ülkeye dönüşüyor. Ve iki taraf birbirlerine büyük bir kin gütmeye başlıyor. Çünkü artık milliyet kavramı çıkıyor, iki bayrak ve bir sınır var ortada. İki taraf da kendi tarafını korumak için silahlanıyor, spor yapıyor, dövüşmeyi öğreniyorlar. Provokasyon mektupları gelmeye devam ediyor. Yasalar yaratılıyor… En sonunda sınır ortadan kaldırıldığında bu büyük savaş bitmiş oluyor. Savaşın sonunda hepsinin o toprakta köle olduğunu görüyoruz. Hepsi topraklarını kaybediyor, adamın kölesi haline geliyorlar, karın tokluğuna o toprakta çalışıyorlar. Oyun tamamen renkli başlıyor, herkes farklı renkte t-shirtler giyiyor ama ayrışma başlayıp sınır çekildiğinde her şey siyah beyaza dönüşüyor. Finalde de sınırı kaldırıyorlar ve herkes gri t-shirt giyiyor; tek renk ve hepsi köle. Diktatör Deneyi’nde, birlikte olmayıp iktidardan barış beklenirse, bu işin sonunun hezimet olacağı anlatılıyor. Çünkü devlet eliyle barış gelmez; barış hak edilir, barış alınır. Barışı elde edebilmek için halklar emperyalizme karşı savaşmak zorundadır.
Biz Düşünce Suçu’nda bu ayaklanma sonrası sanatçıların, aydınların, yazarların nasıl etkilendiğini ya da etkilenmediğini anlatmaya çalıştık, bunu eleştirdik. Yine TÜSAK yasa tasarısına karşı Devlet Tiyatrosu sanatçılarının ve dikte edilen yönetmeliğe karşı İstanbul Şehir Tiyatroları’ndaki sanatçıların pasifliğinden; bu baskılara karşı başkaldırmamalarından rahatsız olduk ve bu sezon sahneleyeceğimiz Hamlet Delisi’ni yazdık. Hamlet Delisi’nde de, bildiğimiz Shakespeare’in Hamlet oyununda, Prens Hamlet kendi entrikası için oyuncuları saraya çağırır ve onlara bir oyun oynatır. Oyunculara büyük nutuklar çeker, onlara sanat dersi verir, tehditlerde bulunur ve Hamlet’in kendi entrikasıyla ilgili bir oyun oynamasını isterler. Burada tabi sanatçılar iktidarın altında ezilirler. Ama Shakespeare’in yazdığına göre bir ezilme yoktur, Oyuncular para kazanacaktır, memnundur. İşte bu oyuncuları ben bugün ödenekli tiyatrolardaki oyunculara benzetiyorum. “Maaşıma dokunmasınlar da” anlayışıyla her şeye boyun eğen oyuncular… Sözüm meclisten dışarı, çünkü bu baskılara karşı koyup direnen, mücadele eden sanatçılar da var. Sonuna kadar da saygı duyuyorum onlara.

Benim yazdığım oyunda sürekli sokak oyunları oynayan “devrimci sanatçılar” saraya zorla götürülür, çünkü devlet başkanının oğlunun, amcasından intikam alabilmesi için bir oynayacaklardır. Büyük tehditlerle ve darpla saraya getirilirler, sarayın zindanında tutulurlar ve Gonzago’nun Yolsuzluğu oyununu oynamak zorundadırlar. Eğer oynamazlarsa hem kendileri hem de aileleri katledileceklerdir. Devlet başkanının yeğeni oyunculara tehditlerde bulunur. Ama oyuncular “Biz sarayın soytarısı olacağımıza, ölürüz daha iyi.” derler ve bu oyunu oynamayı reddederler. Devlet başkanının yeğeninin istediği oyunu oynamazlar, yeni bir oyun hazırlarlar ve oyun sonunda çok büyük bir ders verirler devlet başkanına da Hamlet’e de ve kurdukları planın başarıya ulaşmasıyla da saraydan kaçarlar. İktidara boyun eğiliyorsa ortada ne sanat ne de sanatçı diye bir şey yoktur. Devletler kapitalistlerin, patronların çıkarını düşünür. Sanatçılar ise bunun tam tersini düşünmek zorundadır. Devlet halkı düşünmez, halkı düşünmeyen, halkın olmayan bir sanat da sanat değildir. Hamlet Delisi de bunu anlatır. Oyunda kumpanyanın başındaki Willy karakterinin sözü şudur: “Yaşamın emekçilerin ellerinde olması ya da olmaması, işte bütün mesele bu!”

S.E.: Şimdi biraz da sanatçıların ve aydınların duruşu üzerine konuşalım. Bilirsiniz Van Gogh’un; “Politikayla sanat yapılmaz ama sanatla politika yapılır” diye meşhur bir sözü vardır. Bugün mevcutta da iktidar sanatçılara aydınlara çağrı yapıyor sanat yapın ama politika yapamazsınız… Yani sanatçıların düşüncelerini ve fikirlerini açıklamalarını suç olarak görüyor, sanatçılara, aydınlara davalar açıyor, üretimlerini engelliyor. Bu genel anlamda tabi tüm sanatçılara, aydınlara yönelik bir saldırı ancak tiyatroya da özel bir saldırı var. Hem ödenekli tiyatrolar üzerinden hem Devlet Tiyatroları’nda olduğu gibi, işte TÜSAK, ödenekli tiyatrolarda yönetmelik değişikliği ya da özel tiyatrolarda ödenek verilmemesi gibi… Kültür Bakanlığı ödenekleri ise sadece kendine yakın gördüğü iktidarı eleştiren değil öven sanatçı ve üretimlere veriliyor. Buna dair düşünceleriniz ve fikirleriniz nelerdir? Politik tiyatro yapan bir gurup olarak sanatçılar politika yapar mı?

K.O.: Şimdi en başta ben politik sanat yapmak istemiyorum demek de politik bir tutumdur. Yeni her şey politiktir aslında; iki çocuğun sohbetinde bile politika vardır. Öncelikle bunu bir temele oturtalım. Özellikle tiyatro yüzyıllar boyunca farklı dönemlerde mutlaka iktidarın elinde tutmak istediği bir sanat dalı olmuştur ve iktidar kendi görüşlerini, çıkarlarını tiyatro üzerinden anlatmıştır. Ortaçağ döneminde özellikle Hıristiyanlığın yaygınlaştırılması için İncil’in içindeki bölümler oyunlaştırılmış, sahnelenmiştir. Hatta bu oyunlarda din adamları oyuncu olarak yer almıştır. Cennet-cehennem, tanrı-şeytan çatışmalarını içeren oyunlar Ortaçağ’da oynanmış… İktidardakiler görüşlerini -bunların hepsi politiktir sonuçta- tiyatroyla ifade etmişler. Bir kere burjuvazi şunu söylüyor; “Sanatla siyaset asla yan yana gelmemeli.” Çünkü burjuva, devletin beslediği, yaşattığı sınıf. Aynı şekilde burjuva sınıfı da devletleri yaşatıyor. Yani böyle bir ekonomik birleşme ve anlaşma var. Şimdi yaratılan bütün sanat kavramları, kitaplarda yazan ya da öğretilen, konservatuarlarda öğretilen ya da bizim ilkokuldan beri okuduğumuz kitaplarda yazan şeyler burjuva sanat kavramları. Biz bu burjuva sanat kavramlarıyla hareket ettiğimiz zaman, oynadığımız oyunlar lay lay lom’dan öteye gitmez. Her türlü sanat politiktir; ama önemli olan, sizin sanatınızla burjuva sınıfına mı yoksa işçi sınıfına mı hizmet ettiğinizdir. Çünkü siz faşist bir oyun da yapabilirsiniz, bu da politiktir. Siz devrimci bir oyun da yapabilirsiniz, bu da politiktir. Ya da ben asla devrimci ya da faşist bir şey yapmayacağım, hiç suya sabuna dokunmayacağım, dediğiniz zaman da tutumunuz politiktir. Burada da bir liberal sanat anlayışı görüyoruz.
Devlet Tiyatroları’na dayatılan bir TÜSAK yasa tasarısı var. Bu TÜSAK yasa tasarısından bütün devlet tiyatro sanatçıları başta etkilenecek. Devlet Tiyatroları etkilenecek, belki Devlet Tiyatroları kapatılacak. Sonra Şehir Tiyatroları bundan etkilenecek sonra özel tiyatrolar, amatör tiyatrolar, okul tiyatroları… Bütün sanat dünyası etkilenecek bir kere! Biz TÜSAK yasa tasarısına karşı dururken amacımız sadece devlet tiyatrosundaki dostları korumak değil ya da devlet tiyatrolarını korumak değil, biz sanatı korumaya çalışıyoruz. Yani özgür sanatı korumaya çalışıyoruz. Bu TÜSAK yasa tasarısına karşı gelmeyen, somut olarak bu karşı duruşu ifade etmeyen sanatçılar, TÜSAK yasa tasarısını kabul ediyor demektir. Bu da politik bir tutumdur. Şehir Tiyatroları’nda şimdi Erhan Yazıcıoğlu Genel Sanat Yönetmeni. Kadir Topbaş’ın özel talebiyle, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği’ne getirilen “dediği dedik” Erhan Yazıcıoğlu’nun, bir gazetede Gezi Ayaklanmasıyla ilgili soruya verdiği cevap şu şekilde: “Sivri çocuklarımın uçlarını törpüleyeceğim. Otokontrolü öğreteceğim. Bazıları politik konularda çığrından çıkınca otokontrolünü kaybediyor.” Söylenebilecek tek şey var: “Sanat kurumlarını halkın sözü olabilen sanatçılar yönetmelidir; iktidarın değil!” İkinci demecinde de “Ben çocuğumun kakasını yedim, süt gibi kokuyordu, çok lezzetliydi” dedi. Dalga geçiyorlar! Sonra işte benim Kadir Ağabeyim, Kadir Topbaş’tan bahsediyor, bana sözler verdi, bu sözleri yerine getirecek, sonuçta onlar değerli insanlar falan gibi şeyler söyledi. Sonra defalarca istifa etmekten bahsetti. Bu istifalar sürecinde, her seferinde “Bana verilen sözleri yerine getirmezlerse istifa ederim.” dedi. Bürokrasi bunu umursamadı. Sonuçta Erhan Yazıcıoğlu gittiğinde yerine hemen başka birini koyacaklarını biliyorlar. Çünkü bu duruma itiraz eden yok! Yani bu taktik yapılabilecek en saçma taktikti. Son olarak aralık ayının başında “Aralık ayının sonunda, sözler yerine gelmezse kesin istifa edeceğim.” dedi ve bu sefer bürokratlar karşı tepki verdiler. Müdür Abdurrahman Şen “Böyle polemiklerle uğraşamayız, Erhan Yazıcıoğlu bugüne kadar medyaya istifa haberleri verdi, ama değişen bir şey yok.” dedi. Gidecekse gitsin, diyor yani. Erhan Yazıcıoğlu’nun en büyük hatası şudur; bir, zaten ilk geldiğinde politik olarak tarafını belirledi, Şehir Tiyatroları’nı düzelteceğim, diye geldi, ama kullandığı dil taraflıydı. İktidarın tarafını tuttu, röportajlarında da bunu açık açık ifade etti. İkincisi, oraya bir sürü insanın hakkını savunmak için geldi aslında, çünkü genel sanat yönetmeniydi ve sanatçıların haklarını korumak zorundaydı. “Söz vermişlerdi, yapmadılar.” sözü çok büyük bir hatadır, çünkü hak bekledi. Olmaz! İktidarlardan hak beklenmez; söke söke alınır. Çok büyük bir gücü var, yüzlerce sanatçı var. Ona bu güçle birlikte, sadece Şehir Tiyatroları değil, biz de, sivil toplum kuruluşları da, dışarıdaki bütün sanatçılar da destek verirdik. Bunu da açık açık bütün yazılarımızda ifade ettik. Hak beklemeyecekti, hakkını yaptırımlarıyla alacaktı; Muhsin Ertuğrul’un yaptığı gibi. Sonuçta hiçbir şey elde edemedi, bu süreçte daha da büyük zararlar verdi. Elbette Erhan Yazıcıoğlu da baskılar görmüştür; ama bu baskılara karşı güç yaratamayacaksa en başta o görevi kabul etmemeliydi. Yani bu kadar sanatçı zaten pasif haldeyken Şehir Tiyatroları’nda, bir de sen oraya gelip pasif bir halde hak bekledin ve iyice sindirdin bütün sanatçıları. Bu süreçte İŞTİSAN da maalesef çok aktif olamadı ve sanatçıları örgütleyemedi. Umarım ödenekli tiyatrolardaki sanatçı dostlarım bir an önce baskılara karşı birlikte mücadeleye başlar ve biz de buna sonuna kadar destek veririz. Daha önceki eylemlerde olduğu gibi. TÜSAK’a da Şehir Tiyatroları’na dikte edilen yönetmeliğe de hayır!

S.E.: Son olarak toparlamak gerekirse, şüphesiz ki ülkemizde de tiyatronun bir sorunu var. En azından buradan da hem tiyatro sanatçılarına hem de genel toplumdaki tüm sanat dallarıyla uğraşanlara da bir sözümüz olsun. Tiyatro sanatının şuanki elle tutulur, temel sorunları, mevcut iktidarın saldırıları, bundan da bir çıkış noktası olması gerekiyor, bir çıkış yaratmak gerekiyor. Elbette buna dair de düşüncelerinizi almak istiyorum. Şöyle, sanatın ve tiyatronun bir özgürlük sorunu var, tiyatro sanatçılarının da arayışları var. Bu arayış içerisinde tiyatro sanatçıları nasıl bir duruş sergilemeli, neler yapmalı?

K.O.: Şimdi bir faşist örgütlenme var. Üç yüz sözde sanatçı bir araya geldi, Vatan Partisi’nin kurduğu Türkiye Sanatçılar Birliği aracılığıyla ve bir kanlı bildiriye imza attılar. Şunu söylüyordu bildiri; -AKP’nin söylemi üzerinden bir bildiri yayımlandı zaten.- “Kürtler ölsün. Onlar devletin şefkatli kollarına verilsin, devlet de gerekeni yapsın.” Yani özetle Kürtler ölsün yaşasın kardeşlik(!) diyorlar. Böyle faşistçe bir şey olamaz. Böyle faşistçe bir bildirinin altına üç yüz sözde sanatçı imza atıyorsa, bakın bir faşist sanatçı örgütlenmesi var ve çok dikkat edilmesi gereken bir konudur bu. Diğer tarafa bakıyorsunuz, bunun karşıtı olarak ne yapıldı, ne yapabildik? Hiçbir şey. Defalarca bunu sosyal medyadan duyurdum. Bakın dedim, böyle bir şey var ne diyorsunuz bununla ilgili. Diğer sanatçıların hepsi maalesef sustu. Bir kaç kişi sadece bununla ilgili bir şeyler söylemek istedi ama görmezden gelindi. Şuan yapılması gereken şey şu; bir, tekil şahıs olarak en başta, -bireyden genele gidelim- sen ne yapıyorsun? Sen tiyatronda belirlediğin repertuarda, bir ressamsan yapacağın yeni sergide, ya da yazarsan senin yazacağın yeni yazılarda, romanda, hikayede, oyunda sen ne anlatacaksın? Yine güzel bir aşk hikayesi mi yazacaksın, yine güzel bir manzara resmi mi yapacaksın ya da tiyatrocuysan sen güzel bir aşk hikayesini mi sahneye koyacaksın, müthiş bir müzikal yapıp Zorlu Center’da mı oynatacaksın bunu. Düşündüğün tek şey cebin mi olacak? Sanatçı olarak toplumsal dertlerimizin olması gerekir. Repertuarını belirlerken ya da ortaya koyacağın sanat eserini yaparken diyeceksin ki “Abi ben rahatsızım ve biz bu sene bu rahatsızlığı dile getirmek istiyoruz. Biz tiyatro olarak rahatsızız, ben ressam olarak rahatsızım ben bunu açık açık ifade etmek istiyorum. Ben sanat eserimde ortaya koyacağım eserde insanların net bir şekilde yanlışları görmesini istiyorum. Ya da doğrunun ne olması gerektiğini ben göstermek istiyorum, insanlar da bunu görsün istiyorum” diyeceksin. İkincisi bunu bu kadar rahat yapabilmek için bir araya geleceksin, örgütleneceksin ve bu sanat örgütleri birbirini destekleyecek. Örgütler ortak tema belirleyip o tema üzerinden sanat eserleri üretecek. Tüm sanatçılar bu tema üzerinden sanat üretirlerse toplumda bir şeyleri değiştirebilirler. Yoksa sanatçılar bir araya gelip bir iki toplantıdan sonra birbirlerine iyice darılıp birbirlerinden ayrılıyorlar ve bu beni rahatsız ediyor. Hayır, bir tema üzerinden bir araya gelip örgütlenirse ve çıkacak ürünlerin hepsi bu tema üzerinden yapılacaksa devamlılık olur. Görüyorsunuz işte, kapitalistler yapıyorlar bianeli. Bir tema belirliyorlar tema üzerine, post-modern sanat diyerek saçma sapan ürünleri dev kapitalist logolarla, logoları da çeşitli yerlerde yansıtarak, organize ediyorlar ve milyonlarca kişiyi o bianele taşıyorlar. Kapitalizm çok planlı ve çok örgütlü. Bütün çıkan o sözde sanat ürünleri ya da metalar gayet o örgütlülük içinde milyonlarca kişiye taşınabiliyor. Biz bu kadar okumuş etmiş, kafası çalışan, gerçekleri görebilen insanlarsak sanatçı olarak biz de bu kapitalistlerin yaptığı kadar örgütlü olmak ve bu kadar net bir tema üzerinden hareket etmek zorundayız. Böylelikle dağılmamış oluruz, o tema üzerinden birleşmiş oluruz, insanlara çok net bir şekilde gösteririz.

S.E.: Düşünce Suçu oyunundan bahsettiniz orada da hemen hemen buna değiniyor; Bir sanatçının kendi içindeki devinimi, kendi içindeki arayışı ve orada açığa çıkan şey. Orada bahsettiğiniz konu içerisinde 2013 yılında bu ülkede, bu coğrafya içinde yaşanmış hatta bu coğrafya içinde kalmamış dünyaya da yansımış bir Gezi Ayaklanması yaşandı. Orada hep şöyle bir şey söyleniyordu, ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’. Bunu politikacılarımız, siyasetçilerimiz çokça dillendirdiler. Doğal olarak, yönetenler, egemenler bu meseleyi iyi de aslında yönetmeye başladılar. Onlar için hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Kendilerini yenilediler, toplumu yönetmek için her şeyi kullandılar. Kendilerini yeniden revize ederek süreci yönettiler. Gerçekten sanatçılar, aydınlar, sanatın herhangi bir dalıyla uğraşanlar ya da edebiyatçılarımız, öykücülerimiz, şairlerimiz Gezi’den sonra hala eskisi gibi mi ya da yenilenecekler mi, yenilenmek için bir tartışma içerisindeler mi, var mı böyle bir tartışmaları? Mesela kendi çevrenizde gördüğünüz ya da sizin bu konuda açtığınız bir tartışma var mı, neyi tartışıyor şu an tiyatrocular, sinemacılar genel sanatçılar, aydınlar eskisi gibi mi? 2013 Gezi Ayaklanması ve Gezi Ayaklanması sonrasında sanatın geldiği nokta, nasıl bir örgütlenme gerekiyor üzerinden fikirlerini alabilir miyiz?

K.O.: Bu Ayaklanma’nın üzerine bir oyun yazmış, birçok eğitim çalışması yapmış ve makaleler yazmış biri olarak, çok büyük gözlemlerim oldu. Sanat dünyasında ya da yazın dünyasında hiçbir şey değişmedi. Çok net söylüyorum hiçbir şey değişmedi. Milyonlarca insan ayaklanmış; bu durumda kıyamet kopması lazım sanat dünyasında ya da yazın dünyasında. Hiçbir şey olmadı bu durumda, çok net!

Biraz daha yakın zamana gelelim, çok büyük katliamlar yaşadık. Bizim arkadaşlarımız, yoldaşlarımız katledildi bu katliamlarda. Yine hiçbir şey olmadı. Bunun üzerinde tutup da oyun yazarlarının işte edebiyatçıların inanılmaz rahatsız olup hemen bunun üzerine bir ürün verme ihtiyacı duyması gerekiyordu. Sanatçı rahatsız olmak zorunda. Biz rahatsız olduk ve Hamlet Delisi’nde katliamları da yazdık. Sanatçı herhangi bir toplumsal olayda ilk rahatsız olan kişi olmalı bence. Yani rahatsız olmuyorsa kimse kusura bakmasın, sanatçı falan değilsiniz! Kim sanatçı, sanatçı nedir, sanat nedir? Her tiyatro oyunu yapan mesela sanatçı mıdır? Her oyuncu sanatçı mıdır? Her yönetmen sanatçı mıdır? Bunu tartışmak gerekiyor. Çünkü bir oyuncu sanatçı olmayıp sadece oyuncu olabilir. Bir yönetmen sadece yönetmen olabilir. Sanatçı olabilmek için başka bir şey yapmak gerekiyor. Yani toplumsallaşabilmek gerekiyor ve rahatsız olmak gerekiyor. Bunun sonucunda ortaya koyacağın sanat eserinin de toplumda yönlendirici olması gerekiyor. Bence sanatçılığın ilk ön koşulu toplumsal bir olayda rahatsız olabilmektir. Yani ilk rahatsız olan olabilmektir. Yoksa dünyanın en iyi oyununu da ortaya koysanız bu sizi sanatçı yapmaz.

S.E.: Bu güzel sohbet için bize zaman ayırdığınız için sancı kültür sanat olarak teşekkür ederiz. Önümüzde ki süreçte yeni projelerinizi heyecanla bekliyoruz.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s